Kunnskap
redder liv

Førstehjelp redder liv, og din kunnskap er derfor viktig.
Kursene gir innføring i grunnleggende førstehjelp og kan tilpasses din bedrift.

Vårt mål er å gjøre deltagerene tryggere i nødsituasjoner

Dette kurset er basert på grunnleggende førstehjelp, men kan spesifiseres etter kundens ønske. Kursholder kommer til ønsket lokale og har med nødvendig utstyr. 
Det er anbefalt maks 20 deltakere. Kurset har som mål
å kunne gjøre deltagere tryggere i nødsituasjoner.
Vite når hendelsene er alvorlige og kunne handle raskt og effektivt.

 

3 timers barnehagekurs:

N

Frie luftveier

N

Bevissthetsvurdering

N

Stabilt sideleie

N

Hjerte- lunge redning

N

Forgiftninger

N

Fremmedlegeme i luftveiene

N

Hodeskader

N

Kramper

N

Brannskader

Ønsker du kurs i din barnehage?

Kurset tar for seg det man trenger for å handle raskt og riktig ved sykdom og skade hos barn. Skreddersydd for ansatte i barnehage. Barenhagen har mulighet til å komme med ønsker for å tilpasse kurset sin barnehage.

Pris: 4.200,-

3 timers basic kurs:

N

Frie luftveier

N

Stabilt sideleie

N

Bevissthetsvurdering

N

Hjerte- lunge redning

Barn / voksne

N

Forgiftninger

N

Fallskader

N

Hodeskader

N

Indre- og ytre blødninger

N

Brannskader

Ønsker du basic kurs?

Dette er basic kurs i grunnleggende førstehjelp som tilpasses din bedrift/ forening. Den siste timen av kurses spisses for å treffe målgruppen.

F. eks: Snekkerfirma vil ha stor nytte av opplæring i fall, klem – og kuttskader.

Pris: 4.200,-

3 timers åpen kurs kveld:

N

Hjerte- lunge redning

Barn / voksne

N

Frie luftveier

N

Bevissthetsvurdering

N

Stabilt sideleie

N

Forgiftninger

N

Fallskader

N

Hodeskader

N

Indre- og ytre blødninger

N

Brannskader

Vil du delta på åpent kurs?

Dette er et godt alternativ for små bedrifter, ulike grupper, forestatte, besteforeldre og omsorgspersoner. Ta kontakt for dato og sted. 

Pris: 380,- pr. deltager

Om oss

ABC Førstehjelp er startet for å dele kunnskap om førstehjelp og livreddende tiltak gjennom teoretisk gjennomgang og praktisk øving. Gode formidlingsevner med bruk av egne erfaringer gjør kurset levende og lærerikt.

Vi har begge bakgrunn som sykepleiere, og har vært aktivt involvert i kursing og beredskap siden 1996.
Vi har solid jobberfaring fra legevakt, Hjemmetjeneste og ambulansetjeneste. Denne bakgrunnen gjør at vi utfyller hverandre godt i kurset.

Lene Jørs Hansen

Utdannet sykepleier i 2010. Hun jobber på legevakt og har gjort dette siden 2012. Lene har også erfaring fra hjemmetjenesten.

Gunnar Jørs Hansen

Utdannet ambulansearbeider og sykepleier. Arbeidserfaring fra 16 år i ambulansetjenesten blir aktivt brukt i kurset.

Kontakt

Vestfold og Telemark regionen